Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WAAROM PHOTOTANK B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

PHOTOTANK B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan PHOTOTANK B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Verder gebruikt POTOTANK B.V. de door u ingevoerde en verzonden gegevens om contact op te kunnen nemen over hetgeen waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. In veel gevallen zal dat telefonisch contact betreffen, naar aanleiding van:

HOE LANG PHOTOTANK B.V. GEGEVENS BEWAART

PHOTOTANK B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

PHOTOTANK B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PHOTOTANK B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PHOTOTANK B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

PHOTOTANK B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PHOTOTANK B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PHOTOTANK B.V. heeft hier geen invloed op. PHOTOTANK B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via PHOTOTANK B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar SUPPORT@PHOTOTANK.COM. PHOTOTANK B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij moeten, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, u erop attent maken dat u het recht heeft een klacht in te indienen bij de toezichthouder.

BEVEILIGEN

PHOTOTANK B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PHOTOTANK B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PHOTOTANK B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PHOTOTANK B.V. op via SUPPORT@PHOTOTANK. HTTPS://WWW.PHOTOTANK.COM is een website van PHOTOTANK B.V..